Supervisie

Supervisie is een individueel- of groepsleertraject waarbij we methodisch ingaan op persoonlijke leervragen over het werk. U leert door te reflecteren op uw eigen werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Supervisie is een methode om mensen in mensgerichte beroepen op te leiden en hun deskundigheid te bevorderen.

Bijvoorbeeld voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg, hulpverlening, coaching, management en onderwijs. Methodisch handelen in interacties tussen personen is daarbij een belangrijk aspect.

 

Wat leert u in Supervisie?

  • U verhoogt uw professionaliteit door vaardigheden te ontwikkelen zodat u als beroepspersoon beter functioneert in de werksituatie.
  • U reflecteert op eigen gedrag, wordt bewust van patronen en u gaat op zoek naar dieperliggende overtuigingen die uw handelen sturen.
  • U stemt denken, voelen en handelen adequaat op elkaar af.
  • U krijgt meer inzicht in de eigen waarden, drijfveren en ambities, met als doel dat u bewuster keuzes maakt.
  • U leert een eigen leersituatie te scheppen om op eigen kracht (zelfgestuurd) en doelgericht te leren.